Önskad och ifrågasatt

I boken Önskad och ifrågasatt. Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige har Per Lundin & Karl Bruno samlat ett antal vetenskapshistoriska bidrag som tillsammans ger en ökad förståelse av lantbruksvetenskapernas historiskt unika villkor och verksamheter. Den belyser även aktuella forskningspolitiska frågeställningar, inte minst de dilemman som uppstår då akademin möter utomstående intressen.