Arkivs Kapitaletutgivning

Arkiv förlag är stolt utgivare av Karl Marx Kapitalet i översättning av Ivan och Ruth Bohman.

Vi ger kontinuerligt ut nya upplagor och håller verket levande med nya inledningar. Under 2018 har vi släppt den sjunde upplagan av första boken, Kapitalets produktionsprocess, och den tredje upplagan av andra boken, Kapitalets cirkulationsprocess. För närvarande arbetar vi på den tredje upplagan av tredje boken, Den kapitalistiska produktionens totalprocess.

De nya upplagorna är försedda med nya inledningar:

Till den sjunde upplagan av första boken har statsvetaren Mats Lindberg reviderat sin inledning från den sjätte upplagan. Hans introduktion till verket och Marx teori är en vidareutveckling av resonemangen i hans inflytelserika studiehandledning Att studera Kapitalet från 1978 som också den finns i ny utgåva sedan 2013. Mats inledning finns även tillgänglig som särtryck för dem som vill bekanta sig med verket utan att köpa hela första boken, eller som redan har en äldre upplaga.

Tredje upplagan av andra boken har en ny inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey, som skrivit flera uppmärksammade verk om kapitalismens utveckling och handledningar till både första och andra boken av Kapitalet.

Den specialintresserade bör inte heller missa vårt Supplement till första boken där Mats Lindberg i detalj redogör för problemen med att översätta de centrala begreppen i Kapitalet.

Extramaterial:

Bo Gustafssons gamla inledning till Kapitalets första bok från första upplagan 1969, som hängde med fram till och med den femte upplagan, kan laddas ner här.

Den figur som i de tidigare utgåvorna av Att studera Kapitalet fanns hopvikt på bakre pärmens insida är i Arkivs nya utgåva sidbruten och infogad på sidorna 657–665. ”Teorin som figur” är en bilaga till kapitel II i bokens avslutning; menad att studeras tillsammans med texten i kapitel II:2 c när avslutningen läses. En version utan sidbrytningar finns även tillgänglig här.

Gå till Kapitaletutgivning