Sommar

Kontoret stänger nu ned för välförtjänt industrisemester och eventuella beställningar kommer tyvärr bli liggande till den 10 augusti.

Till dess rekommenderar vi ett coronasäkrat besök hos den lokala boklådan eller en beställning från internetbokhandeln.

Glad sommar!

Till nyhetspost

Arbetararistokratin

I Arbetararistokratin har vi samlat de tre artiklar om begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofsson i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia tillsammans med en nyskriven efterskrift som benar ut den en gång så livaktiga samhällsvetenskapliga diskussionen om arbetarklassens ”förborgerligande”.

Boken släpps både som tryckt bok och gratis e-bok.

Till nyhetspost

Tidskriften Arkivs nr 12 2020

Nu har vi börjat släppa artiklar till årets nummer av tidskriften Arkivwww.tidskriftenarkiv.se.

I nummer 12 2020 granskar Ola Agevall och Gunnar Olofsson hur universitetsadministrationens sammansättning och omfång förändrats under perioden 2001–2018, Petter Tistedt utforskar hur Rickard Sandler, Gustav Möller och Per Albin Hansson gjorde bruk av valstatistik under socialdemokratins och den svenska demokratins genombrottstid, och Christian Andersson ger oss en rapport från vågen av folkliga protester i Algeriet under de senaste två åren.

Till nyhetspost

Alienation och arbete

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara personer i behovsanställning.

Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den flexibla kapitalismen i coronapandemins spår: ”Chockdoktrin för just-in-time” i Dagens Arena 25 mars 2020 och hans debattartikel ”De otrygga jobben står samhället dyrt” i Svenska Dagbladet 7 maj 2020. Mer om boken och corona hittar man också i Elina Pahnkes artikel i Sydsvenskan 18 april 2020, ”Vem belönar arbetarna som betjänar hemmasittarna?

Till nyhetspost

Skola för lönsamhet

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio årens radikala förändringar av det svenska utbildningsväsendet.

Sven-Eric Liedman skriver engagerat om boken i Dagens Nyheter, i sin artikel ”Rädda den svenska skolan från anarkin” 28 oktober 2019. Nu kan man också lyssna på Majsa Allelin när hon intervjuas i podden Kornhall & Netz.

Till nyhetspost

Reformism och utopism

Nu släpper vi statsvetaren Gunnar Hanssons nya bok om Ernst Wigforss och hans försök att utforma en vision för politiskt tänkande och handlande i syfte att skapa ett annat och bättre samhälle: Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid. 2011 gav vi ut Hanssons förra bok om Wigforss politiska idéer: Om samhällets omvandling. Wigforss och pragmatismens politiska filosofi.

Till nyhetspost

Kapitalet, överheten och alla vi andra

Snart har väl ingen missat att vi släppt världssociologen Göran Therborns första bok skriven på svenska sedan 1981: Kapitalet, överheten och alla vi andra är en skarpt genomborrande analys av det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land men i stället har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Göran Therborn spårar denna omvälvande utveckling tillbaka till 1980-talets brytningstid och sätter in den i en stram historisk och jämförande klassanalys.

Boken har redan fått mängder av uppmärksamhet i media och vi försöker hålla jämna steg och samla länkar på bokens sida här hos oss. Läs särskilt Göran Greiders recension i Aftonbladet. Läs också Daniel Suhonens och Göran Therborns gemensamma DN Debatt-artikel utifrån boken. Katalys och ABF har också tagit fram en studiehandledning till boken som ger ett praktiskt upplägg för de som vill ordna egna studiecirklar på den.

Här kan du provläsa bokens förord och inledning!

Till nyhetspost