Tidskriften Arkiv

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en vetenskaplig tidskrift för samhällsvetenskap och historia med fokus på kritiska analyser av det moderna samhället och dess framväxt.

Alla artiklar publiceras fritt tillgängliga (open access), gratis att läsa och ladda ned, på tidskriftens hemsida:

www.tidskriftenarkiv.se

Avslutade nummer släpps dessutom som tryckta utgåvor till försäljning här från oss på förlaget. Om du vill hålla dig uppdaterad om förlagets och tidskriftens utgivning kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en fortsättning, med ny numrering och delvis nytt namn, på tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia som mellan 1972 och 2009 gav ut 99 nummer.

Tidskriftens nummer (gamla som nya) finns till försäljning i webbutiken under respektive serie och enskilda artiklar och medverkande författare är även sökbara i sökfältet.

Tre nummer i den äldre följden saknas dock. Det gäller två slutsålda nummer som vi istället här har lagt ut som pdf:er för nedladdning (ombrutna och översedda): nr 15–16 (1979) och nr 86–87 (2002), samt det sista numret i den äldre följden, nr 98–99 (2009), ett jättenummer på 270 sidor som samtidigt gavs ut som bok av Växjö University Press under namnet Mellan hantverk och profession. Samhällsvetenskap på klassisk grund. En vänbok till Gunnar Olofsson. Numret gick bara ut till prenumeranterna, men boken ska fortfarande gå att beställa från Linnéuniversitetet (ISBN 9789176366752).

Gå till Tidskriften ArkivGå till Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia