Ojämlikhet dödar

Utgivningsår
2016
ISBN
9789179242718
Sidor
212
Översättare
Gundenäs, Henrik

233 kr

Ojämlikhet handlar inte bara om tjockleken på våra plånböcker. Det är en sociokulturell ordning som, för de flesta av oss, inskränker våra möjligheter att fungera som mänskliga varelser, försvagar vår hälsa, minskar vår värdighet, vår självkänsla, liksom våra resurser för att agera och delta i världen. Göran Therborn visar i denna bok att ojämlikhet faktiskt dödar, att miljontals människor dör i förtid på grund av den. Ojämlikhetens dödliga effekter verkar inte bara i fattiga samhällen utan också, och alltmer, i rika länder, något Therborn visar med data från hela vår utvecklade och underutvecklade värld, inklusive Sverige. Även bland dem som överlever ojämlikhetens dödsfällor hämmas miljontals människoliv av förödmjukelser och förnedring till följd av ojämlikhet förbunden med kön, etnicitet, hudfärg och klass.

Men den här boken handlar också om erfarenheter av utjämning, om hoppingivande exempel på och processer av ökande jämlikhet i olika delar av världen – från Indien och andra delar av Asien, från den amerikanska kontinenten liksom från Europa. Utmaningarna är enorma, men den ödesdigra ojämlikheten kan upphävas och den här boken visar hur.

Ojämlikhet dödar (The Killing Fields of Inequality), av en av världens ledande samhällsvetare, är ett klargörande och koncist verk, med en omfattande räckvidd och en solid empirisk grund, om ett ämne som påverkar oss alla.

”Göran Therborn visar hur förödande hans tre typer av ojämlikhet (vital, existentiell och resursmässig) och deras mekanismer för reproduktion (fjärmande, exkludering och exploatering) är över hela vår värld. Klartänkt, övertygande och lärd – Ojämlikhet dödar är ett måste att läsa för dem som berörs av den mest angelägna frågan i vår tid.” – Michael Burawoy, University of California i Berkeley

”En stark bok. Med lätt hand ger den en kort men omfattande översikt över alla de viktigaste dimensionerna av ojämlikhet. Den är skriven med insikt, med ett engagemang för social rättvisa och med förmågan att urskilja vad som är viktigt, och blir till slut en bok om själva de sociala framstegens beskaffenhet. Den slutar med en insiktsfull diskussion om nästa steg i riktning mot en mer jämlik framtid.” – Richard Wilkinson, University of Nottingham

Se även Stefan Jarls kortfilm med samma namn, Ojämlikhet dödar, där han intervjuar Therborn om boken. Filmen finns på www.stefanjarl.se/ojamlikhet-dodar-inequality-kills/.

Du kan läsa vidare om boken i t.ex. ETC, Sydsvenskan och Dala-Demokraten. Du kan också läsa en fin intervju med Göran Therborn i Magasinet Arena.

Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid universitetet i Cambridge, därtill hedersdoktor vid och knuten till Linnéuniversitetet. Han har sedan 1970-talet haft världen som både arbetsfält och studieobjekt, och skrivit en rad internationellt uppmärksammade verk som kommit ut på åtminstone tjugofyra språk. På svenska finns bland annat Klasser och ekonomiska system (1971), Vad gör den härskande klassen när den härskar? (1980), Maktens ideologi och ideologins makt (1981), Klasstrukturen i Sverige 1930–1980 (2018 [1981]), Nationernas ofärd. Arbetslösheten i den internationella krisen (1985), Borgarklass och byråkrati i Sverige. Anteckningar om en solskenshistoria (1989), Europa, det moderna. Samhällen i öst och väst, nord och syd 1945-2000 (1996) och Världen. En inledning (2012). Se också Göran Therborns senaste svenska bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande (2018) som kan ses som en fortsättning på Ojämlikhet dödar men om svenska förhållanden.

Här kan du se alla böcker (och tidskriftsnummer med artiklar) av och om Göran Therborn som vi har till försäljning.