Kunskapens vägar

Teknik och lärande i skola och arbetsliv

Utgivningsår
2024
ISBN
9789179243890
Sidor
242

246 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-bok, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
E-ISBN: 9789179243906
Beständig länk: https://doi.org/10.13068/9789179243906
PDF: 9789179243906.pdf

 

Kunskapens vägar utkom ursprungligen på Arkiv förlag 1989 och återpubliceras här i faksimilutgåva. Tips på senare texter av författaren som vidareutvecklar tematiken återfinns sist i boken.

 

Denna bok handlar om lärandets sociala villkor i gymnasieskolans verkstadstekniska utbildning. Bokens huvudtes är att inlärning av ett yrkes handgrepp och sätt att tänka, dess yrkesjargong och sociala relationer, sker på olika sätt i olika institutionella sammanhang. En praktisk träning i skolform får andra drag än den på arbetsplatsen. Men boken visar också på de många förbindelselänkarna mellan arbetslivet och en utbildning, vars lärarkår och kunskapsinnehåll härrör från verkstaden och vars elever skall arbeta i en verkstadsmiljö.

Författaren förenar ett strukturellt perspektiv med detaljerade analyser av relationer och vardagshändelser i skolans klassrum och verkstäder. Vardagens skolning skiljer sig ofta från det officiella idealet; undervisningens former skapas i det dagliga och ibland problematiska växelspelet mellan lärare, elever, teknik och tid. I boken diskuteras också den ”disciplinerade praktikens” betydelse i verkstadsarbetet, mot en bakgrund av motsättningen mellan verkstadskultur och skolkultur i arbetslivets och de tekniska utbildningarnas hierarkier.

I ett kritiskt och internationellt jämförande perspektiv analyseras slutligen vad den skolmässiga yrkesutbildningen egentligen betyder, som merit och som kompetens.

Boel Berner är professor emerita vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.