Klasser och ekonomiska system

Utgivningsår
1971
ISBN
9789150402636
Sidor
328

120 kr

Göran Therborn ställer i Klasser och ekonomiska system marxismens analys mot etablerade föreställningar om två centrala samhällsvetenskapliga problem: samhällets skiktning och klassuppdelning och analysen av ekonomiska system.

Den första uppsatsen granskar ingående en rad inflytelserika teorier om ekonomiska system. I anknytning till några marxistiska nyckelbegrepp pekar Therborn på de problem som reses när man till exempel ska analysera skillnaderna mellan kapitalism och socialism.

Den andra uppsatsen är en genomgång av en lång och central sociologisk debatt om stratifiering, om social skiktning och jämlikhet. Therborn försöker visa att samtliga deltagare i den debatten förbigått eller förvanskat avgörande problem.

Den tredje texten syftar till en precisering av innebörden i Marx’ klassbegrepp och ett klarläggande av den logiska uppbyggnaden av hans klassteori.