Borgarklass och byråkrati i Sverige

Anteckningar om en solskenshistoria

Utgivningsår
1989
ISBN
9789179240370
Sidor
186
Översättare
Sandin, Gunnar

144 kr

Den svenska borgarklassen är ekonomiskt en av världens mest framgångsrika men har politiskt och kulturellt aldrig förmått skapa en egen nationell hegemoni. Byråkratin å sin sida åtnjuter unik styrka och självständighet. I denna bok linjerar Göran Therborn upp de ekonomisk-politiska konjunkturerna för borgarklassens och byråkratins uppkomst och utveckling och lämnar en rad djupt originella förklaringar till de svenska särdragen.