Maktens ideologi och ideologins makt

Utgivningsår
1981
ISBN
9789185876105
Sidor
134
Översättare
Sandin, Gunnar

120 kr

Ideologier handlar om hur människor formas till medvetna aktörer och om deras strävan att göra världen meningsfull och begriplig. De klassiska problemställningarna för analysen av ideologier behandlas i denna bok genom en diskussion av politiska ideologiers verkan, klassmedvetande, förhållandet mellan vetenskap och ideologi mellan samtycke och tvång.

Boken ställer och besvarar en rad viktiga frågor: Genom vilka sociala processer och institutioner produceras, sprids och mottages ideologier? Vilken roll spelar ideologier i sociala förändringar? Hur förhåller sig klassideologier till andra ideologier? Hur är människors liv som samhällsmedlemmar knutna till existentiella villkor som kön och ålder, liv och död?

Originaltitel: The ideology of power and the power of ideology.