Mat, misär och ett medicinskt mysterium

Historien om pellagra

Utgivningsår
2024
ISBN
9789179243852
Sidor
226

246 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-bok, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
E-ISBN: 9789179243869
Beständig länk: https://doi.org/10.13068/9789179243869
PDF: 9789179243869.pdf
English synopsis: Malnutrition, misery, and a medical mystery. The story of pellagra.pdf

 

Pellagra – ett vackert namn på en otäck sjukdom.

Idag nästan okänd, men i 1800-talets Sydeuropa och i det tidiga 1900-talets USA drabbade den miljontals människor. De fick sårig hud och svåra magbekymmer. De blev fullständigt utmattade. Många blev vansinniga. Hundratusentals dog. Sjukdomen drabbade bara de fattiga, exploaterade människorna på landsbygden. Dess orsak var länge ett mysterium.

Boel Berners bok följer de vetenskapliga ansträngningar som efter mer än hundra års forskning ledde till svaret på pellagras gåta. Den var en bristsjukdom, orsakad av för lite vitamin B3 (niacin) i de fattigas kost. Ytterst berodde den på misär och exploatering i områden präglade av odling av en enda gröda – av majs i Italien, av bomull i USA. Forskarnas dagliga möda, den kunskap de hade tillgång till, de återvändsgränder de gav sig in i men också deras nydanande undersökningar gestaltas här mot en fond av politiska konflikter och genomgripande ekonomiska förändringar.

Historien om pellagra ger därmed insikter som är relevanta än idag om hur fattigdom, mat och hälsa hänger samman samt om vetenskapens tidsbundna arbetssätt och kopplingar till politik och etik, till personliga ambitioner och kollektiva ideal.

Boel Berner är professor emerita vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.