Hela Égalité förlags utgivning nu i vår webbutik

Égalité bokförlag drevs i många år i Malmö av vår vän, förläggaren, forskaren och läraren i socialt arbete, Weddig Runquist. Efter att Weddig hastigt avled förra året är vi nu stolta över att kunna låta Égalité leva vidare som ett imprint hos oss.

Det mesta av utgivningen om 50 aktiva titlar från åren 2003–2023 ryms inom ämnet socialt arbete men här finns också mycket kulturstudier, historia och klassiska urbanstudier från och om den sociologiska Chicagoskolan.

Hela Égalités utgivning finns nu på https://arkiv.nu/kategori/serier/egalite-forlag/

Och böckerna i serien Chicagoskolan (där även vår egna bok Utanför av Howard S Becker ingår) är samlade på https://arkiv.nu/kategori/serier/chicagoskolan/

Om du inte har bekantat dig med Égalités utgivning tidigare finns här massor av spännande böcker att upptäcka!