Category Archives: Okategoriserade

Förhandsbeställ Angreppet

I september släpper vi en ny debattbok tillsammans med det fackliga idéinstitutet Katalys. I Angreppet: Så urholkar Tidöregeringen vår demokrati nagelfar journalisten och författaren Peter Gustavsson hur Sverige blivit en del av en internationell auktoritär trend där våra demokratiska institutioner hotas när Sverigedemokraterna dikterar regeringens dagordning. Boken går redan att förhandsbeställa från oss och skriver […]

Hela Égalité förlags utgivning nu i vår webbutik

Égalité bokförlag drevs i många år i Malmö av vår vän, förläggaren, forskaren och läraren i socialt arbete, Weddig Runquist. Efter att Weddig hastigt avled förra året är vi nu stolta över att kunna låta Égalité leva vidare som ett imprint hos oss. Det mesta av utgivningen om 50 aktiva titlar från åren 2003–2023 ryms […]

Maktens maskiner

Sverige är ett ledande it-land. Grunden till denna ställning lades redan under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Den tidens datorer var så stora och dyra att bara mycket resursstarka organisationer kunde skaffa dem: försvarsmakten, storföretagen och statliga myndigheter. Men datorernas genomslag på allt fler områden väckte även kritik och debatter om integritet, sårbarhet och arbetslivets utarmning. […]

Mat, misär och ett medicinskt mysterium

I Boel Berners nya bok Mat, misär och ett medicinskt mysterium. Historien om pellagra möter vi den idag nästan okända bristsjukdomen med det vackra namnet och dödliga utgången som drabbade miljontals människor i 1800-talets Sydeuropa och det tidiga 1900-talets USA. Sjukdomens orsak var länge ett mysterium och de vetenskapliga ansträngningar som efter mer än hundra […]

Den auktoritära personligheten

Nu har vi släppt tidskriften Arkivs nummer 16 2023, specialnumret Den auktoritära personligheten (den fjärde volymen i vår serie Det vita fältet med forskning om högerextremism) med texter ur och om den berömda boken The Authoritarian Personality från 1950 av Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson och R. Nevitt Sanford. Hela numret finns […]

Minima Moralia

Äntligen finns Lars Bjurmans mästerliga översättning av Theodor W. Adornos Minima Moralia i ny upplaga. I vår andra, ombrutna och utökade upplaga ingår även Bjurmans översättning av de tio postumt utgivna texter, kända som ”Flaskpost”, som numera räknas till verket samt en nyskriven inledning av sociologen Anders Ramsay. Missa inte att vi också släppt ett […]