Category Archives: Okategoriserade

Klass i Sverige

Nu har vi släppt det fackliga idéinstitutet Katalys sammanställning av hela deras klassprojekt, Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. 752 sidor klass- och samhällsanalys med studiehandledning och extra allt. Läs författarkollektivets debattartikel på DN Debatt, ”Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället”. Boken har sålt så bra som förhandsköp att vi […]

Kollektiva resor

Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål. I antologin Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet skriver forskare från en rad olika ämnen om hur människor […]

Arkiv nr 12

Nu har vi släppt hela tidskriften Arkivs nr 12. Samtliga artiklar i finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.12. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi också en tryckt utgåva. I nummer 12 2020 granskar Ola Agevall och Gunnar Olofsson universitetsadministrationens sammansättning, Petter […]

Sockerförsöket

Ingen har väl missat P1:s aktuella dokumentärserie om Vipeholmsanstalten? Nu finns Elin Bommenels uppmärksammade bok Sockerförsöket. Kariesexperimenten 1943–1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, som ursprungligen publicerades 2006, ute i ny upplaga.

Världens jämlikaste land?

För dem som missade seminariet på årets digitala bokmässa om Världens jämlikaste land? går det fortfarande att se det i efterhand via https://bokmassan.se/programs/ar-svensken-jamlik/ efter att man skapat sig ett konto (gratis) på sidan. I ekonomi-historikern Erik Bengtssons nya bok Världens jämlikaste land? gör han upp med den svenska självbilden om jämlikhet som ett djupt rotat […]