Den auktoritära personligheten. Det vita fältet IV

Specialnummer, Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 16

Utgivningsår
2023
ISBN
9789179243845
Sidor
308

165 kr

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen.

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, https://doi.org/10.13068/2000-6217.16.

För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan.

Det här specialnumret, den fjärde volymen i serien Det vita fältet som samlar svensk och internationell forskning om högerextremism, utgår ifrån den berömda boken The Authoritarian Personality från 1950 av Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson och R. Nevitt Sanford. (Missa inte heller vår nya upplaga av Theodor W. Adornos Minima Moralia.)

I en tid när högerpopulism och högerextremism åter växer sig starka på båda sidor av Atlanten har den bokens huvudfråga om vad som gör människor mottagliga för fascistisk propaganda fått en ny och skrämmande aktualitet. Numret innehåller förutom översatta kapitel av Adorno och Frenkel-Brunswik också flera omfattande kommenterande artiklar om bakgrunds- och tillkomsthistorien för boken tillsammans med analyser av vad den verkligen försöker säga oss samt dess inflytande på senare forskning.

 

I detta nummer:

Mats Deland, Paul Fuehrer, Erik Hansson & Anders Ramsay, ”Inledning”
Anders Ramsay, ”Den auktoritära personligheten”
Theodor W. Adorno, ”Kapitel XIX. Typer och syndrom”
Mats Deland, ”Else Frenkel-Brunswik – mångtydighetens teoretiker”
Else Frenkel-Brunswik, ”Kapitel XIII. Övergripande resultat och sammanfattning av intervjuernas resultat”
Mats Deland, ”När Freud jobbade gratis. Den auktoritära personlighetens förhistoria”
Mats Deland & Paul Fuehrer, ”Paul Lazarsfeld, Theodor W. Adorno och den kritiska teorins umgänge med positivistisk socialpsykologi, 1938–2022”
Erik Hansson, ”Tendens till personlighet. Adornos anmärkningar för samtiden”