Minima Moralia

Reflexioner ur det stympade livet

Utgivningsår
2023
ISBN
9789179243838
Sidor
350
Översättare
Bjurman, Lars

252 kr

Skrivna åren 1944–47 under Theodor W. Adornos landsflykt i USA sträcker sig texterna i Minima Moralia över de mest skiftande ämnesområden, från ytterst privata erfarenheter till allmänna problem av filosofisk, politisk och estetisk art.

Här ger Frankfurtskolans främste företrädare sin personliga formulering av den ”kritiska teorins” civilisationskritik, i dess karaktäristiska blandning av bottenlös pessi­mism och trotsigt motstånd.

I denna nya upplaga av Adornos teoretiska och litterära mästerverk ingår även de tio postumt utgivna texter, kända som ”Flaskpost”, som numera räknas till verket samt en nyskriven inledning av sociologen Anders Ramsay.

Missa inte att vi också släppt ett fullmatat specialnummer i tidskriften Arkiv (nr 16 2023), Den auktoritära personligheten, med texter ur och om den berömda boken The Authoritarian Personality från 1950 där Theodor W. Adorno har en framträdande roll.

 

”Den nästintill olösliga uppgiften består i att inte låta sig fördummas vare sig av andras makt eller av sin egen vanmakt.”
Ur Minima Moralia