Minima Moralia

Reflexioner ur det stympade livet

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240141
Sidor
329
Översättare
Bjurman, Lars

193 kr

Skrivna åren 1944–47 under Adornos landsflykt i USA sträcker sig texterna i Minima Moralia över de mest skiftande ämnesområden, från ytterst privata erfarenheter till allmänna problem av filosofisk, politisk och estetiskt art.

Här ger Frankfurtskolans främste företrädare sin personliga formulering av ”den kritiska teorins” civilisationskritik, i dess karaktäristiska blandning av bottenlös pessimism och trotsigt motstånd.

 

”Den nästintill olösliga uppgiften består i att inte låta sig fördummas vare sig av andras makt eller av sin egen vanmakt.”

”Det finns inget riktigt liv i det falska.”

– Theodor W Adorno