Author Archives: David

Världens jämlikaste land?

På söndag 27 september kl 12:45–13:15 samtalar Erik Bengtsson med Lars Trägårdh och Jenny Andersson under rubriken ”Är svensken jämlik?” om hans uppmärksammade bok i bokmässans digitala satsning Bokmässan Play och i Kunskapskanalen. Läs mer om samtalet och se det på https://bokmassan.se/programs/ar-svensken-jamlik/. I ekonomi-historikern Erik Bengtssons nya bok Världens jämlikaste land? gör han upp med […]

Önskad och ifrågasatt

I boken Önskad och ifrågasatt. Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige har Per Lundin & Karl Bruno samlat ett antal vetenskapshistoriska bidrag som tillsammans ger en ökad förståelse av lantbruksvetenskapernas historiskt unika villkor och verksamheter. Den belyser även aktuella forskningspolitiska frågeställningar, inte minst de dilemman som uppstår då akademin möter utomstående intressen.

Arbetararistokratin

I Arbetararistokratin har vi samlat de tre artiklar om begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofsson i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia tillsammans med en nyskriven efterskrift som benar ut den en gång så livaktiga samhällsvetenskapliga diskussionen om arbetarklassens ”förborgerligande”. Boken släpps både som tryckt bok och gratis e-bok.

Alienation och arbete

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en […]

Skola för lönsamhet

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio […]