Minima Moralia

Äntligen finns Lars Bjurmans mästerliga översättning av Theodor W. Adornos Minima Moralia i ny upplaga. I vår andra, ombrutna och utökade upplaga ingår även Bjurmans översättning av de tio postumt utgivna texter, kända som ”Flaskpost”, som numera räknas till verket samt en nyskriven inledning av sociologen Anders Ramsay.

Missa inte att vi också släppt ett fullmatat specialnummer i tidskriften Arkiv (nr 16 2023), Den auktoritära personligheten, med texter ur och om den berömda boken The Authoritarian Personality från 1950 där Theodor W. Adorno har en framträdande roll.