Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin

Tredje boken. Den politiska ekonomins totalprocess

Utgivningsår
1978
ISBN
9789150400540
Sidor
872
Översättare
Bohman, Ruth

Slut i lager

203 kr

Kapitalets första bok, Kapitalets produktionsprocess, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser.

Tredje boken, Den politiska ekonomins totalprocess, handlar om det ekonomiska överskottets fördelning och om kapitalismens inneboende krisbenägenhet.

”En gång var Kapitalet sin tids främsta sammanfattande berättelse om moderniteten, kapitalismen och lönarbetet. Jag skulle vilja ställa frågan om Kapitalet i dag, trots all vår samhällsvetenskapliga teoriutveckling och alla våra framsteg i olika samhällsvetenskapliga discipliner, fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor.”
– Ur Mats Lindbergs inledning till sjätte upplagan av Kapitalets första bok 2013.