Kapitalet. Första boken. Supplement

Utgivningsår
1985
ISBN
9789186070038
Sidor
114
Översättare
Dahlkvist (numera Lindberg), Mats; Thorell, Mats

184 kr

Med detta supplement kan utgivningen på svenska av Kapitalet sägas vara fullständig. I denna volym återfinns kapitlet om varan från första bokens första upplaga 1867. På viktiga punkter skiljer det sig från varukapitlet i senare upplagor av första boken. Dessutom återges det separata ”tillägg om värdeformen” som senare inarbetades i första boken.

I en exemplarisk inledning redogör Mats Dahlkvist (numera Lindberg) för förhållandet mellan de olika versionerna och problemen att översätta de centrala begreppen i Kapitalet.

Supplementet innehåller därtill en avdelning med kommentarer till och rättelser av den svenska översättningen av första boken.

”En gång var Kapitalet sin tids främsta sammanfattande berättelse om moderniteten, kapitalismen och lönarbetet. Jag skulle vilja ställa frågan om Kapitalet i dag, trots all vår samhällsvetenskapliga teoriutveckling och alla våra framsteg i olika samhällsvetenskapliga discipliner, fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor.”
– Ur Mats Lindbergs inledning till sjätte upplagan av Kapitalets första bok 2013.