Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin

Andra boken. Kapitalets cirkulationsprocess

Utgivningsår
2018
ISBN
9789179243029
Sidor
520
Översättare
Bohman, Ivan

252 kr

Karl Marx huvudarbete Das Kapital är ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia och helt centralt för vår förståelse av det moderna, kapitalistiska samhället. Kapitalets första bok, Kapitalets produktionsprocess, är den mest kända och lästa delen. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser.

Andra boken, Kapitalets cirkulationsprocess, tar som namnet antyder sin utgångspunkt i cirkulationen av kapital i dess olika former snarare än i produktionen. Marx lyfter här blicken från fabriksgolvet mot kapitalismen som makroekonomiskt system och dess jämviktsbetingelser, vilket ger ett annat perspektiv på hur kapitalet fungerar än i den första boken.

Denna tredje upplaga av andra boken har försetts med en klargörande inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey, som skrivit flera uppmärksammade verk om kapitalismens utveckling och handledningar till både första och andra boken av Kapitalet.

”Om den flitigt studerade första boken överbetonas och den andra boken försummas och uppfattas som mindre viktig, vilket tyvärr inte sällan är fallet, får vi i bästa fall bara halva bilden av Marx’ förståelse av kapitalets politiska ekonomi. Men det är i själva verket mycket värre än så att inte ta den andra boken på allvar: vi kan då inte till fullo förstå vad som sägs i den första boken, eftersom vi måste sätta dess resultat i dialektiskt förhållande till den andra bokens resultat för att begripa dem ordentligt.”
– Ur David Harveys inledning