Italiensk-amerikaner i Bostons North End

En omanalys av William Foote Whytes fältanteckningar

Utgivningsår
2022
ISBN
9789198610932
Sidor
369

271 kr

I denna bok gör författaren en omanalys av William Foote Whytes fältanteckningar från hans klassiska fältstudie Street Corner Society (1943), som utspelar sig i Bostons stadsdel North End under andra hälften av 1930-talet. Forskning har visat att antropologer oroar sig över att fältanteckningarna, vid en jämförande analys, inte validerar etnografin, vilket gör att de ogärna lämnar ut dem. Bill Whyte var tvärtom en tillitsfull person som såg det som en självklarhet att efterkommande forskargenerationer skulle få tillgång till hans ocensurerade fältanteckningar. Whytes oredigerade fältanteckningar och banbrytande observationsmetoder analyseras ingående av Oscar Andersson.

Bill Whytes fältanteckningar har använts analytiskt för att historiskt beskriva och teoretiskt förklara italiensk-amerikaners kultur i Bostons North End i teman som både överlappar och skiljer sig från Whytes. Dessa teman, som binds samman av rumsliga och temporala grupphändelser, innefattar den stora depressionen under 1930-talet, emigrationen från Italien till USA, stadsdelen North Ends befolkningsutveckling, valkretspolitik, organiserad brottslighet, arbetsmarknadskonflikter, social rörlighet, gruppkonflikter och en protestaktion som för första gången publiceras.

Oscar Andersson är docent i socialantropologi. Han disputerade 2003 på en avhandling som 2007 gavs ut i en omarbetad version med titeln Chicagoskolans urbansociologi. Forskare och idéer 1982–1965.