Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Försörjningens förändrade former

17 mars

Försörjningens förändrade former av Göran Salmonsson och Linn Spross följer lönearbetets väg från att vara ett främmande inslag och ett fattigvårdsproblem till att vara en självklar företeelse och ett normalt försörjningssätt som föstes ut ur fattigvården och in i en ny socialpolitik under 1800-talet. Boken finns både i tryckt version att beställa från oss eller […]

Till nyhetspost
17 mar

Från arbetets horisont

1 mars

I Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen ger nio historiker sin syn på den arbetslivshistoriska eller arbetarhistoriska forskning som från det tidiga 1970-talet kastat nytt ljus över kapitalismens motsättningar och arbetarrörel­sens historiska strävanden. Medverkande författare: Lars Berggren, Eva Blomberg, Karin Carlsson, Lars Ekdahl, Mats Greiff, Maths Isacson, Lars […]

Till nyhetspost
1 mar

Den politiska generationen

8 februari

I Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968–2018 sammanfattas vad som kan vara Sveriges längsta forskningsprojekt. Under 50 år har sociologerna Sven-Axel Månsson och Svante Lundberg följt några deltagare i en demonstration i Malmö 1968 och skildrat deras liv och politiska engagemang. Två tidigare böcker har det blivit, Demonstranter från 1970 och 68:or från 1993, […]

Till nyhetspost
8 feb

Klass i Sverige

25 januari

Nu har vi släppt det fackliga idéinstitutet Katalys sammanställning av hela deras klassprojekt, Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. 752 sidor klass- och samhällsanalys med studiehandledning och extra allt. Läs författarkollektivets debattartikel på DN Debatt, ”Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället”. Nu är första tryckningen av Klass i Sverige i […]

Till nyhetspost
25 jan

Världens jämlikaste land?

7 september

För dem som missade seminariet på årets digitala bokmässa om Världens jämlikaste land? går det fortfarande att se det i efterhand via https://bokmassan.se/programs/ar-svensken-jamlik/ efter att man skapat sig ett konto (gratis) på sidan. I ekonomi-historikern Erik Bengtssons nya bok Världens jämlikaste land? gör han upp med den svenska självbilden om jämlikhet som ett djupt rotat […]

Till nyhetspost
7 sep