Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Från arbetets horisont

1 mars

I Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen ger nio historiker sin syn på den arbetslivshistoriska eller arbetarhistoriska forskning som från det tidiga 1970-talet kastat nytt ljus över kapitalismens motsättningar och arbetarrörel­sens historiska strävanden. Medverkande författare: Lars Berggren, Eva Blomberg, Karin Carlsson, Lars Ekdahl, Mats Greiff, Maths Isacson, Lars […]

Till nyhetspost
1 mar

Den politiska generationen

8 februari

I Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968–2018 sammanfattas vad som kan vara Sveriges längsta forskningsprojekt. Under 50 år har sociologerna Sven-Axel Månsson och Svante Lundberg följt några deltagare i en demonstration i Malmö 1968 och skildrat deras liv och politiska engagemang. Två tidigare böcker har det blivit, Demonstranter från 1970 och 68:or från 1993, […]

Till nyhetspost
8 feb

Klass i Sverige

25 januari

Nu har vi släppt det fackliga idéinstitutet Katalys sammanställning av hela deras klassprojekt, Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. 752 sidor klass- och samhällsanalys med studiehandledning och extra allt. Läs författarkollektivets debattartikel på DN Debatt, ”Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället”. Nu är första tryckningen av Klass i Sverige i […]

Till nyhetspost
25 jan

Kollektiva resor

10 december

Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål. I antologin Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet skriver forskare från en rad olika ämnen om hur människor […]

Till nyhetspost
10 dec

Världens jämlikaste land?

7 september

För dem som missade seminariet på årets digitala bokmässa om Världens jämlikaste land? går det fortfarande att se det i efterhand via https://bokmassan.se/programs/ar-svensken-jamlik/ efter att man skapat sig ett konto (gratis) på sidan. I ekonomi-historikern Erik Bengtssons nya bok Världens jämlikaste land? gör han upp med den svenska självbilden om jämlikhet som ett djupt rotat […]

Till nyhetspost
7 sep