Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Sommar

9 juli

Kontoret stänger nu ned för välförtjänt industrisemester och eventuella beställningar kommer tyvärr bli liggande till den 10 augusti. Till dess rekommenderar vi ett coronasäkrat besök hos den lokala boklådan eller en beställning från internetbokhandeln. Glad sommar!

Till nyhetspost
9 jul

Arbetararistokratin

16 juni

I Arbetararistokratin har vi samlat de tre artiklar om begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofsson i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia tillsammans med en nyskriven efterskrift som benar ut den en gång så livaktiga samhällsvetenskapliga diskussionen om arbetarklassens ”förborgerligande”. Boken släpps både som tryckt bok och gratis e-bok.

Till nyhetspost
16 jun

Tidskriften Arkivs nr 12 2020

16 juni

Nu har vi börjat släppa artiklar till årets nummer av tidskriften Arkiv på www.tidskriftenarkiv.se. I nummer 12 2020 granskar Ola Agevall och Gunnar Olofsson hur universitetsadministrationens sammansättning och omfång förändrats under perioden 2001–2018, Petter Tistedt utforskar hur Rickard Sandler, Gustav Möller och Per Albin Hansson gjorde bruk av valstatistik under socialdemokratins och den svenska demokratins […]

Till nyhetspost
16 jun

Alienation och arbete

7 mars

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en […]

Till nyhetspost
7 mar

Skola för lönsamhet

2 september

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio […]

Till nyhetspost
2 sep