Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Kollektiva resor

25 november

Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål. I antologin Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet skriver forskare från en rad olika ämnen om hur människor […]

Till nyhetspost
25 nov

”Gå eller rulla – alla vill knulla!”

13 november

I ”Gå eller rulla – alla vill knulla!” Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap analyserar genusforskaren Mikael Mery Karlsson mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet oavsett kroppsfunktionalitet. Boken är en av de första att introducera cripteori i svensk samhällsvetenskaplig forskning genom att studera hur människor tillsammans, med […]

Till nyhetspost
13 nov

The Campaign

13 november

Vetenskapssociologen Olof Hallonsten undersöker i sin bok The Campaign. How a European Big Science facility ended up on the peripheral farmlands of Southern Sweden hur det gick till när European Spallation Source (ESS) efter många års förhandlingar slutligen hamnade i Lund. Boken ger en detaljerad insyn i de olika stadier av kampanjande och förhandlande på […]

Till nyhetspost
13 nov

Förhandsbeställ Klass i Sverige

13 november

I slutet av januari nästa år släpper vi det fackliga idéinstitutet Katalys sammanställning av deras projekt Klass i Sverige. 752 sidor klass- och samhällsanalys med studiehandledning och allt. Förhandsbeställ ditt exemplar av boken Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet redan nu.

Till nyhetspost
13 nov

Världens jämlikaste land?

7 september

För dem som missade seminariet på årets digitala bokmässa om Världens jämlikaste land? går det fortfarande att se det i efterhand via https://bokmassan.se/programs/ar-svensken-jamlik/ efter att man skapat sig ett konto (gratis) på sidan. I ekonomi-historikern Erik Bengtssons nya bok Världens jämlikaste land? gör han upp med den svenska självbilden om jämlikhet som ett djupt rotat […]

Till nyhetspost
7 sep