Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Från vällingklocka till minutjakt

2 oktober

Missa inte etnologen Daniel Bodéns nya bok Från vällingklocka till minutjakt. Övervakning och styrning av arbetet från dagsverken till gigekonomi. Där anlägger han ett socialhistoriskt perspektiv på samtidens diskussioner om övervakning i arbetslivet. Boken undersöker de tek­niker som använts för att i allt högre grad kontrollera arbetet och vilka konsekvenser utvecklingen har fått. Resultatet är […]

Till nyhetspost
2 okt

Tio år av envishet

20 april

I år fyller den fackliga tankesmedjan Katalys 10 år och nu finns boken om deras första decennium Tio år av envishet, skriven av journalisten Kent Werne, att beställa här ifrån oss. Det är berättelsen om hur en facklig startup utmanade mäktiga intressen och ingrodda ideologier och blev en av Sveriges främsta tankesmedjor.

Till nyhetspost
20 apr

Röd tro

11 april

Nu har vi släppt årets presentbok till alla bultande vänsterhjärtan! I Röd tro. Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år kartlägger religionshistorikern Stefan Arvidsson relationen mellan de socialistiska politiska övertygelserna och olika existentiella åskådningar. Det är en historia om socialismens nära koppling till sekularismens uppkomst och om socialisternas, socialdemokraternas, kommunisternas och anarkisternas mångskiftande vägar i […]

Till nyhetspost
11 apr

Un-learning to labour?

20 februari

I Un-learning to labour? Activating the unemployed in a former industrial community söker Jon Sunnerfjell svaren på vad det blir av dagens aktiva arbetsmarknadspolitik när den väl ska omsättas i praktik i en utpräglad svensk bruksort. I mötet mellan idéerna om livslångt lärande, flexibilitet, mobilitet och entreprenörskap och lokalsamhällets djupt rotade arbetarklasskultur framträder ortens bruksmentalitet […]

Till nyhetspost
20 feb

Människan som samhällsvarelse

23 mars

Vi är stolta över att kunna presentera en ny modern klassiker: Johan Asplunds Människan som samhällsvarelse. Boken gavs ursprungligen ut 1983 (med titeln Tid, rum, individ och kollektiv då Asplunds förstaval var upptaget) och är fortfarande lika aktuell och angelägen idag. Asplund tar sig här an den för alla sociologer centrala frågan om ämnets egenart […]

Till nyhetspost
23 mar