Author Archives: David

Från Brittiska Indien till Huseby bruk

I vår nya bok Från Brittiska Indien till Huseby bruk skildrar historiker från flera länder den koloniala expansion och modernisering som präglade mitten av 1800-talet utifrån ett enskilt människoöde: järnvägsentreprenören Joseph Stephens. Genom att utgå från Stephens och hans värld av envisa arbetare, fräcka konkurrenter och arroganta tjänstemän, långt från den koloniala maktens finrum, kan […]

Naturliga medborgare

Vad behöver barn och ungdomar lära sig för att kunna bli goda medborgare? I boken Naturliga medborgare undersöker historikern Björn Lundberg hur scoutrörelsen och Unga Örnar använde friluftsliv som metod för medborgarfostran under folkhemsepoken. Varför ansågs det viktigt att barn och ungdomar gav sig ut i naturen för att fostras till medborgare? Vad skulle de […]

Högutbildade migranter i Sverige släpps 7 maj

Den 7 maj släpper vi antologin Högutbildade migranter i Sverige som ger en bred och ingående kunskap om detta högaktuella ämne vad gäller politik, arbetsmarknad och myndighetsutövning. Förhandsbeställ boken till specialpriset 151 kr (190 kr inklusive frakt) idag så skickar vi den på släppdatumet!

Kapitalets andra bok i ny upplaga

Nu finns Kapitalets andra bok, Kapitalets cirkulationsprocess, i ny upplaga med samma design som sjätte upplagan av första boken. Denna tredje upplaga av andra boken har försetts med en ny inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey.

Hjärnans plats i samhället

Modern neurovetenskap har fått en stor påverkan på samhället, inte bara genom medicinska behandlingar utan också vad gäller existentiella frågor som hur mänskligt medvetande kan definieras och när livet slutar och döden tar vid. Sådana kulturella och existentiella frågor behandlas i Kristofer Hansson & Markus Idvall (red.), Interpreting the brain in society. Cultural reflections on […]