Author Archives: David

Lagom perfekt

Linda Hiltunens nya bok Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar är ett viktigt bidrag till vår förståelse av ungdomars hälsa och ohälsa. Här får unga själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag. Svenska Dagbladet har uppmärksammat boken över ett […]

Tidskriften Arkivs nummer 8

Tidskriften Arkivs nummer 8 (2017) har växt med fler texter och innehåller nu: Karl Polanyis klassiska artikel ”Ekonomin som inrättad process” från 1957 (med inledning av Gunnar Olofsson och Anders Hylmö), Erik Olin Wrights ”Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism”, och Lena Gunnarssons ”Natur, kärlek och den manliga maktens gränser”.

Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon

Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den nya boken Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon diskuterar Lennart J. Lundqvist, professor i statsvetenskap med inriktning mot miljöområdet, de ödesfrågor mänskligheten står inför.

På väg – en vänbok till Sven Hort

Tidskriften Arkivs mångåriga chefredaktör Sven Hort har förärats en vänbok – På väg – där ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander ger en kalejdoskopisk bild av Sven och hans forskningsområden. Med bidrag från Stein Kuhnle, Göran Therborn, Gunnar Wetterberg, Karin Widerberg och många fler.

Kunskap och kemisk industri

Idéhistorikern Anders Lundgren visar i sin nya ambitiösa och omfattande bok Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige hur lokalt förankrad hantverksmässig kunskap var helt avgörande för framgångarna för den svenska kemiska industrin, mot dem som hävdar beroendet från framstegen inom kemin som vetenskap.

Ojämlikhet dödar

I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Missa inte Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality). 2016 firade vi att […]