Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning

Utgivningsår
2015
ISBN
9789179242688
Sidor
400

276 kr

Bengt Gesser (1931–2012) var professor i sociologi vid Lunds universitet och gjorde en rad undersökningar av det svenska utbildningssystemet under perioden 1960–1990, en brytningstid då ”massuniversitetet” växte fram.

I denna bok behandlar Bengt Gesser olika teorier om förhållandet mellan högre utbildning och arbete. Boken undersöker vilken roll som har tillskrivits utbildning samt hur utbildning har sammankopplats med olika former av jämlikhetsideal.

Varför formuleras mål om utbildningsjämlikhet med jämna mellanrum i både Sverige och andra länder? Varför presenteras likartade undersökningsresultat, som för det mesta visar att dessa mål inte uppfylls, och varför väcker de nästan alltid stor uppmärksamhet i massmedierna? Är denna sekvens en ritual som dramatiserar den moraliska ordningen?

Gesser analyserar universitetens och högskoleutbildningens roll i och för uppdelningen mellan intellektuellt och manuellt arbete. Han lyfter fram rollen att vara expert och intellektuell som en dominansform inom den samhälleliga arbetsdelningen. Han visar hur utbildningsforskningen förklarar och försvarar, men sällan ifrågasätter, denna form av dominans.

I ett nyskrivet förord ger Anders Persson, professor i sociologi samt utbildningsvetenskap, en tillgänglig och fördjupande introduktion till Bengt Gesser och hans forskning.