Uppbörd, utarmning, utveckling

Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185118687
Sidor
230

152 kr

Denna bok är något så ovanligt som en konkret skildring av hur ett produktionssätt går under och ersätts av ett annat. Lundmark visar hur den svenska feodalstaten genom omfattande ingrepp i samernas ekonomi kring 1600-talets början skapade en försörjningskris i samesamhället, vilken spelade en avgörande roll för utvecklingen av rennomadismen.