Staten som problem

Logiskt och historiskt i statsanalysen

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185118625
Sidor
79

77 kr

En elegant översikt över statsuppfattningen inom marxistisk teori och traditionell statskunskap. Mats Dahlkvist (numera Lindberg) påvisar grundläggande brister i båda traditionerna, särskilt när det gäller att fånga förhållandet stat/samhälle och historisk handling/samhällsstruktur.