Om den västerländska marxismen

Utgivningsår
1984
ISBN
9789185118731
Sidor
290
Översättare
Hellman, Christine; Sandin, Gunnar

160 kr

En storslagen exposé över den ”västerländska” marxismens utveckling från 1918. Boken tar upp alla de viktiga traditionerna, från Lukács, Gramsci och Frankfurtskolan fram till Sartre och Althusser. Ett centralt tema i boken är också en diskussion om ”marxismens kris” samt en uppgörelse med strukturalistiskt och poststrukturalistiskt tänkande.

Originaltitel: Considerations on Western Marxism och In the Tracks of Historical Materialism.