Olika riktningar inom arbetarrörelsen

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118090
Sidor
93
Översättare
Sköld, Hannes

77 kr

Anton Pannekoeks (1873–1960) livsgärning faller inom tre områden. Han var en framstående astronom och har bland annat skrivit standardverket om astronomins historia. Tiden före första världskriget var han aktiv inom den tyska socialdemokratins vänsterflygel som marxistisk intellektuell och funktionär. Efter 1920 var han en ledande rådskommunist i Västeuropa.

Olika riktningar inom arbetarrörelsen (Taktische Differenzen in der Arbeiterbewegung) från 1909 är hans förnämsta arbete från aktiviteten inom den tyska och internationella socialdemokratin före 1914. Det är en av de förnämsta politiska analyserna inom den internationella arbetarrörelsen vid denna tid och som på grund av Pannekoeks senare politiska utveckling kommit i skymundan.

Pannekoek analyserar vad som är klasskampens mål för arbetarklassen; vari arbetarklassens makt och maktpotential ligger; hur politiska skiljelinjer uppstår och återskapas inom arbetarklassen och dess organisationer. Därvid behandlar han särskilt förhållandet mellan parti och fackföreningsrörelse, betydelsen av parlamentarismen och den roll som andra klasser och samhällsskikt spelar för socialdemokratins politik och organisation.