Offentlighet og erfaring

Til organisasjonsanalysen av borgerlig og proletarisk offentlighet

Utgivningsår
1974
ISBN
9789185332052
Sidor
321
Översättare
Reitan, Rolf

204 kr

Denne boken er et forsök på å (re)konstruere et begrep ”proletarisk offentlighet” ved å åpne den politiske ökonomis kritiske kategorier mot virkelig erfaring. Proletarisk erfaring beskrives som en blokkert erfaringssammenheng, hvilket forklares ved hjelp av den borgerlige, abstrakte och kumulative offentlighets utgrensningsmekanismer.

Bare ved å teke forbi og på tvers av de rammer den borgerlige offentlighet legger for politisk teori og praksis er det mulig å opparbeide det felt hvor intendert omveltende handling ikke allerede på forhånd er amputert av det borgerlige samfunns distinksjoner og opphevd i dets blodlöse, kapitale abstraktsjoner.

Originaltitel: Öffentlichkeit und Erfahrung.