Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242862
Sidor
398

286 kr

Många kemiska processer är grundläggande för vår civilisation: jäsning, kokning, metallurgi, gödsling och garvning. Människor har använt och utvecklat dessa processer under årtusenden, och i slutet av 1800-talet utvecklades en del av dem till storskalig kemisk industri.

En vanlig uppfattning är att den viktigaste faktorn i den utvecklingen var framsteg inom kemin som vetenskap. Anders Lundgren argumenterar istället för att lokalt förankrad kunskap var helt avgörande för den kemiska industrins framgångar. En främst hantverksmässig kunskap låg bakom många av de storskaliga processer som kännetecknade 1800-talets kemiska industri.

Lundgren har kartlagt denna kunskapsutveckling genom nedslag i olika industrier och genom att följa inflytelserika forskare, industrimän och hantverkare i spåren. Läsaren får stifta bekantskap med framställning av svavelsyra och fosfat, papperstillverkning och elektrokemiska processer, samt med de många framsteg och bakslag som 1800-talets industriutveckling innebar.

Anders Lundgren är idéhistoriker, verksam vid Uppsala universitet.