Kollektiva resor

Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Utgivningsår
2020
ISBN
9789179243500
Sidor
146

231 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-boksutgåva, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
E-ISBN: 9789179243517
Beständig länk, DOI: https://doi.org/10.13068/9789179243517
PDF: 9789179243517.pdf

 

Det saknas idag kunskap om hur människor med olika bakgrund och förutsättningar använder kollektivtrafiken och vad resandet betyder i deras liv. Kan funktionshindrade nå tågets plattform på ett säkert sätt, ungdomar i förorten utan krångel ta sig till skola och fritidssysselsättningar, äldre känna sig säkra vid busshållplatsen, nyinflyttade navigera i en främmande trafikmiljö? Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål.

Den här antologin ger ökad kunskap om hur människor från olika sociala grupper och sammanhang reser med kollektiva transportmedel i Sverige. Vi undersöker resmönster, problem resenärerna stöter på när de reser och förväntningar de har på sitt resande. Boken ger många nya insikter som kan användas i planeringen för en socialt hållbar tillgänglighet i kollektivtrafiken.

I boken medverkar forskare från en rad olika ämnen som kulturgeografi, transportforskning, socialt arbete, etnologi och urbana studier. Redaktörer är Malin Henriksson, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Christina Lindkvist, forskare vid Malmö universitet, båda är knutna till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

 

Innehåll:

Malin Henriksson & Christina Lindkvist
Inledning: Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet
PDF: 9789179243517 Inledning.pdf

Jessica Berg
Mobilitetsstrategier bland unga i förorten
PDF: 9789179243517 Berg.pdf

Maja Lagerqvist
Ungdomars resandevärld. Hur kollektivtrafiken tynger och avlastar vardagslivet
PDF: 9789179243517 Lagerqvist.pdf

Malin Henriksson
Ensam i mörkret. Gestaltningar av hållplatsen i minnesarbeten om otrygghet med ungdomar
PDF: 9789179243517 Henriksson.pdf

Thomas Wimark
Hbtq och nyanländ – begränsningar och möjligheter i mobilitet för personer med dubbelt utanförskap
PDF: 9789179243517 Wimark.pdf

Linn Axelsson
Nyanländ och privilegierad? Högkvalificerade arbetskraftsmigranters lokala och internationella resande
PDF: 9789179243517 Axelsson.pdf

Hanna Egard & Kristofer Hansson
Strandsatt och förbisedd – men envis. Erfarenheter av att resa kollektivt med funktionsnedsättning
PDF: 9789179243517 Egard & Hansson.pdf

Ana Gil Solá, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson
Avslutning: Tillgänglighet på hållbara villkor. Mot en ökad närhet i vardagen
PDF: 9789179243517 Avslutning.pdf