Klass, stat och socialpolitik

En jämförande studie av socialförsäkringarnas utveckling i några västliga kapitalistiska länder 1930–75

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185118946
Sidor
227

152 kr

En utförlig undersökning av socialförsäkringarnas expansion med uppgifter om kostnader, finansiering och omfattning. Författaren driver tesen att dessa har sina rötter i ändrade yrkesstrukturer och klassförhållanden; uppkomsten av ett stort och växande mellanskikt har betytt mer än arbetarrörelsens förmåga att tillkämpa sig eftergifter från borgerligheten och arbetsgivarna.