Kampen om utbildningsprogrammen

Skolradion och Utbildningsradion 1925–2003

Utgivningsår
2005
ISBN
9789188830227
Sidor
304

207 kr

I denna studie diskuterar Ingrid Lindell hur utbildningsprogramverksamheten påverkade utvecklingen av välfärdssamhället och vilken roll den spelade som politiskt fenomen. Ett centralt tema är Skolradions och Utbildningsradions dubbla uppgift – att utbilda och att folkbilda – från Radiotjänsts grundande fram till 2000-talets första år. Vidare undersöks hur dels uppdraget, dels synen på utbildningsprogram i etermedierna har förändrats sedan 1920-talet. Några viktiga linjer som följs är var utbildningsprogrammen organisatoriskt ansågs höra hemma och vilka samhällsförändringar som avsatte spår i diskussionerna.