Den motspänstiga akademikern

Festskrift till Ingrid Sahlin

Utgivningsår
2017
ISBN
9789198131789
Sidor
576

176 kr

Boken är en festskrift till Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete. Festskriftens innehåll spänner över samtida problemställningar och aktuell forskning inom centrala socialvetenskapliga områden som kriminologi, socialt arbete och sociologi. Totalt medverkar 37 författare i 23 kapitel, som på olika sätt speglar centrala spår i Ingrid Sahlins forskningsverksamhet. Redaktörer för festskriften är Björn Andersson, Frida Petersson och Anette Skårner, som är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.