Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 8

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242916
Sidor
146

145 kr

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen.

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.8.

För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer även att släppas som e-bok anpassad till läsplattor (ISBN: 9789179242909).

 

I detta nummer:
Klassikeravdelning: Ekonomin som inrättad process av Karl Polanyi
Gunnar Olofsson & Anders Hylmö, ”Inledning”
Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg & Harry W. Pearson, ”Ekonomins plats i samhället”
Karl Polanyi, ”Ekonomin som inrättad process” (översättning av ”The economy as instituted process”, se också Polanyis Den stora omdaningen)

 

Erik Olin Wright, ”Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism” (översättning av kapitel i Class, Sex and Revolutions)
Lena Gunnarsson, ”Natur, kärlek och den manliga maktens gränser”
Risto Alapuro, ”Demonstrationer i Finland” (översättning och bearbetning av kapitel i Class, Sex and Revolutions)

 

Recensionsavdelning:
Lovisa Broström, ”Den osynliga motparten” (om Gustafsson, Från ämbetsmannastat till välfärdsstat)
Anders Björnsson, ”Inblickar i revolutionärernas Europa” (om Kadhammar, Vi som var så lyckliga & Klemperer, Revolutionsdagbok 1919)
Christian Andersson, ”Musik och politik – på vilket sätt är en politisk blåsorkester politisk?” (om Röda Kapellet & Blåsorkestern)
Anders Björnsson, ”En solitär på barrikaden” (om Sören Wibe. Fritänkare och vägbrytare)
Ingvar Johansson, ”Vänsterutilitaristens självbiografi” (om Tännsjö, Vänsterdocenten)