Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 1

Utgivningsår
2013
ISBN
9789179242510
Sidor
118

130 kr

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen.

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.1.

För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer även att släppas som e-bok anpassad till läsplattor (ISBN: 9789179242503).

I detta nummer:

Bo Rothstein, ”Antikorruption – big bang-ansatsen”

Ellinor Platzer, ”Vem ska sköta hemarbetet? Hushållstjänsternas betydelse för upprätthållandet av mellanskiktens livsmönster och könsarbetsdelning”

Jessica Hansen, ”Från idé till organisatoriskt nätverk. Föreningslivets förändring och förtätning i Hovmantorp”

Risto Alapuro, ”En marxistisk tolkning av Estland efter kommunismen”

Per Dannefjord & Magnus Eriksson, ”Punk, klass och karriär”