Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 65

Utgivningsår
1995

50 kr

Kvarnström, Lasse, ”Den politiska modellen – stationskarlar och brevbärare 1897–1919”

Qvist, Per Olov, ”Främlingen i folkhemmet”

Sommestad, Lena , ”Att skapa genus – mejeriyrkets maskuliniseringsprocess”

Waldemarson, Ylva, ”Kön och klass i Telegrafverket”