Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 27–28

Utgivningsår
1984

50 kr

Fleming, Daniel & Kjellberg, Anders, ”Facklig radikalism i Göteborg och Malmö”

Olofsson, Gunnar, ”Den svenska socialdemokratin – en rörelse mellan klass och stat”

Therborn, Göran, ”Socialdemokratin träder fram”