Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 25–26

Utgivningsår
1983

50 kr

Johansson, Ingemar, ”Fackliga kampformer under industrialismens genombrott”

Jönsson, Leif-Roland, ”Konflikten på Boliden Kemi 1979”

Persson, Bo, ”Statligt anställda arbetare i strejk”

Åmark, Klas, ”Facklig politik och facklig makt under första världskriget”