Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 13–14

Utgivningsår
1978

50 kr

Olofsson, Gunnar, ”Teorin om arbetararistokratin i modern marxistisk historieskrivning”

Persson, Gunnar, ”Arbetarklassens förändrade sammansättning och de borgerliga arbetarväljarna”

Sundgren, Per, ”Införandet av MTM-metoden i svensk verkstadsindustri 1945–56”