Arbete mot kapital

Typografer och ny teknik – studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118595
Sidor
230

152 kr

Ett socialhistoriskt pionjärarbete, som visar hur företagens strävan att mekanisera och rationalisera sin bransch till en början framgångsrikt bekämpades av tryckeriarbetarna, som strävade att bevara sin kontroll över själva arbetsprocessen. Boken ger en fördjupad förståelse av det ”industriella genombrottet” men även av nutida paralleller.