Arbetare eller tjänsteman?

Ny teknik och fackliga gränsdragningsproblem i svensk verkstadsindustri

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240325
Sidor
151

136 kr

Under senare år har flera fackliga gränsdragningsproblem uppkommit inom svensk verkstadsindustri. Utifrån en rad fallstudier ger författaren exempel på olika slag av arbetsorganisatoriska och tekniska förändringar, som ligger bakom dessa konflikter.