Arbetararistokratin

En begreppsarkeologi

Utgivningsår
2020
ISBN
9789179243401
Sidor
152

227 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-boksutgåva, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
E-ISBN: 9789179243418
Beständig länk, DOI: https://doi.org/10.13068/9789179243418
PDF: 9789179243418.pdf

 

Arkiv förlag har här samlat de tre artiklar om begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofsson i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia.

I en nyskriven efterskrift hävdar Olofsson att förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande var den övergripande tankemodellen i 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga diskussion om arbetarklassens ”förborgerligande”. Teorin om arbetararistokratin kan ses som en variant av denna modell. Den hade sitt ursprung i Engels och Lenins skrifter och spelade en viktig roll för marxistiska historiker (som exempelvis Eric Hobsbawm) när de ville visa på den roll som arbetarklassens övre skikt spelat för arbetarrörelsens avradikalisering.

Gunnar Olofsson är professor emeritus i sociologi vid Linnéuniversitetet. Han har under sin långa forskargärning skrivit om svensk arbetarklass och socialdemokrati bland annat i böckerna Mellan klass och stat (1979) och Klass, rörelse, socialdemokrati (1995). I närmare 30 år var han ansvarig utgivare för tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia.