Mellan klass och stat

Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118274
Sidor
232

152 kr

I detta arbete ges en bred genomgång av skilda sätt att analysera arbetarrörelsens olika former. Vidare utarbetar författaren en generell ram för analys av arbetarrörelsens organisationsformer. Dessa ses som svar på de former av exploatering och underordning, som gäller för arbetarklassen. Bokens centrala tema är organisationernas spänningsfyllda förhållande mellan statsmakt och arbetarklass.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!