Klass, rörelse, socialdemokrati

Essäer om arbetarrörelsens sociologi

Utgivningsår
1995
ISBN
9789179240851
Sidor
288

207 kr

Arbetarrörelsen är utan tvekan den klasssiska ”sociala rörelsen”. Men hur kan vi bäst förstå framväxten, strukturen och förändringen av en arbetarrörelse och dess ideologi? Vilka begrepp och teorier är mest fruktbara?

Dessa frågor diskuterar Gunnar Olofsson i en rad skarpsinniga essäer om den svenska arbetarklassens formering, den svenska socialdemokratins historia och den svenska modellens bakgrund och innehåll. Förhållandet mellan arbetarrörelse och intellektuella ägnas särskild uppmärksamhet.

Analysen av de ”nya sociala rörelserna”, främst kvinnorörelsen och miljörörelsen, intar en central plats i denna bok. Det ”nya” och det ”sociala” i dessa rörelser består i att de är nära kopplade till nya problem, kriser och konflikter inom den rådande samhällsordningen. Nytt är också hur medlemmarnas föreställningar och identiteter formas. Ett centralt tema är vidare hur både gamla och nya sociala rörelser präglas av sitt förhållande till staten.

Här kan du läsa bokens inledning.