Hjälp Katalys ge ut samlingsvolym om ”Klass i Sverige”

2018 gav vi ut Göran Therborns omtalade bok Kapitalet, överheten och alla vi andra i samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys och deras projekt ”Klass i Sverige”.

Nu är Katalys igång med arbetet att samla, uppdatera och utöka de forskarrapporter som gavs ut i projektet till en massiv tegelsten till bok om klassamhället i Sverige som även den ska ges ut i samarbete med oss på Arkiv förlag.

För att finansiera detta praktverk har Katalys satt igång en insamlingskampanj där den som vill kan stödja boken med valfri summa.

Läs mer om insamlingen och hur man gör för att skänka en slant på https://www.katalys.org/hjalp-katalys-ge-ut-arhundradets-viktigaste-bok/.

”Min dröm är att denna bok ska stå där i bibliotekshyllorna och på fack- och partiexpeditionerna och i de politiskt medvetna hemmen över hela landet. Den ska lysa som en politisk eldskrift som säger att Sverige är ett klassamhälle och att det är vår uppgift att bekämpa det. Den ska på sitt sätt markera slutet på den vidriga nyliberala epok vi så länge fått brottas med.”
– Daniel Suhonen ur uppmaningen till insamlingen

Till nyhetspost

Alienation och arbete

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara personer i behovsanställning.

Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den flexibla kapitalismen i coronapandemins spår: ”Chockdoktrin för just-in-time” i Dagens Arena 25 mars 2020 och hans debattartikel ”De otrygga jobben står samhället dyrt” i Svenska Dagbladet 7 maj 2020. Mer om boken och corona hittar man också i Elina Pahnkes artikel i Sydsvenskan 18 april 2020, ”Vem belönar arbetarna som betjänar hemmasittarna?

Till nyhetspost

Tidskriften Arkivs nr 11 ute i sin helhet

Nu har vi släppt årets andra nummer av tidskriften Arkivwww.tidskriftenarkiv.se. Numret går också att beställa som tryckt exemplar här från oss på förlaget.

I nummer 11 2019 skriver Klas Åmark om de svenska tjänstepensionsavtalen, Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson om ungdomsupplopp i Stockholm och Kim Silow Kallenberg & Erika Sigvardsdotter om svenskhet i samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar.

I numret kommenterar Per Molander dessutom Jason Brennans bok Efter demokratin och Sven Hort minns Sara Danius och hennes utlovade bidrag till tidskriften som aldrig inflöt. Sist recenserar Zhanna Kravchenko Tony Woods bok Russia without Putin och Mikael Stigendal Jonas Lindströms bok Segregation.

Till nyhetspost

Skola för lönsamhet

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio årens radikala förändringar av det svenska utbildningsväsendet.

Sven-Eric Liedman skriver engagerat om boken i Dagens Nyheter, i sin artikel ”Rädda den svenska skolan från anarkin” 28 oktober 2019.

Till nyhetspost

Reformism och utopism

Nu släpper vi statsvetaren Gunnar Hanssons nya bok om Ernst Wigforss och hans försök att utforma en vision för politiskt tänkande och handlande i syfte att skapa ett annat och bättre samhälle: Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid. 2011 gav vi ut Hanssons förra bok om Wigforss politiska idéer: Om samhällets omvandling. Wigforss och pragmatismens politiska filosofi.

Till nyhetspost

Kapitalet, överheten och alla vi andra

Snart har väl ingen missat att vi släppt världssociologen Göran Therborns första bok skriven på svenska sedan 1981: Kapitalet, överheten och alla vi andra är en skarpt genomborrande analys av det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land men i stället har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Göran Therborn spårar denna omvälvande utveckling tillbaka till 1980-talets brytningstid och sätter in den i en stram historisk och jämförande klassanalys.

Boken har redan fått mängder av uppmärksamhet i media och vi försöker hålla jämna steg och samla länkar på bokens sida här hos oss. Läs särskilt Göran Greiders recension i Aftonbladet. Läs också Daniel Suhonens och Göran Therborns gemensamma DN Debatt-artikel utifrån boken. Katalys och ABF har också tagit fram en studiehandledning till boken som ger ett praktiskt upplägg för de som vill ordna egna studiecirklar på den.

Här kan du provläsa bokens förord och inledning!

Till nyhetspost