Till nyhetspost
Till nyhetspost
Till nyhetspost

På väg – en vänbok till Sven Hort

Tidskriften Arkivs mångåriga chefredaktör Sven Hort har förärats en vänbok – På väg – där ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander ger en kalejdoskopisk bild av Sven och hans forskningsområden. Med bidrag från Stein Kuhnle, Göran Therborn, Gunnar Wetterberg, Karin Widerberg och många fler.

Till nyhetspost
Till nyhetspost

Ojämlikhet dödar

I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Missa inte Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality). 2016 firade vi att Therborn fyllde 75 år med att samtidigt ge ut både den internationella vänboken Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal och en svensk ”festskriftsavdelning” i tidskriften Arkivs nr 6 2016. Tidskriftsnumret finns även fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Läs också den fina intervjun med Göran Therborn i Magasinet Arena från februari 2017!

Till nyhetspost