Skola för lönsamhet

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio årens radikala förändringar av det svenska utbildningsväsendet.

Sven-Eric Liedman skriver engagerat om boken i Dagens Nyheter, i sin artikel ”Rädda den svenska skolan från anarkin” 28 oktober 2019.

Till nyhetspost

Boken om Bo Rothstein

Få svenska samhällsforskare har med sådan intensitet som Bo Rothstein tagit universitetens tredje uppgift till intäkt för att ifrågasätta gängse uppfattningar om sakernas tillstånd i riket. För den som är nyfiken på vem mannen bakom den vassa pennan är släpper vi nu boken Om Bo Rothstein där ett tjugotal svenska forskare, författare och vänner ger sin bild av denna framgångsrika forskare och kontroversiella debattör.

Glad sommar!

Till nyhetspost

Tidskriften Arkivs nr 10 ute i sin helhet

Nu har vi släppt hela årets första nummer av tidskriften Arkivwww.tidskriftenarkiv.se. Numret går också att beställa som tryckt exemplar här från oss på förlaget.

I nummer 10 2019 behandlar Göran Therborn, Björn Fryklund & Sigrid Saveljeff samt Christian Gerdov olika aspekter av det svenska riksdagsvalet 2018.

Dessutom undersöker Tage Alalehto Tornedalens särart och roll som geografisk arbetskraftsreserv och Jonas Axelsson, Jan Ch. Karlsson & Egil J. Skorstad uppdaterar Sverre Lysgaards klassiska teori om arbetarkollektivet.

Numret avslutas med att Ingvar Johansson bemöter några vanliga missuppfattningar om Karl Poppers förhållande till marxismen medan Christian Berggren recenserar Mikael Holmqvists bok Handels. Maktelitens skola.

Till nyhetspost

Reformism och utopism

Nu släpper vi statsvetaren Gunnar Hanssons nya bok om Ernst Wigforss och hans försök att utforma en vision för politiskt tänkande och handlande i syfte att skapa ett annat och bättre samhälle: Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid. 2011 gav vi ut Hanssons förra bok om Wigforss politiska idéer: Om samhällets omvandling. Wigforss och pragmatismens politiska filosofi.

Till nyhetspost

Kapitalet, överheten och alla vi andra

Snart har väl ingen missat att vi släppt världssociologen Göran Therborns första bok skriven på svenska sedan 1981: Kapitalet, överheten och alla vi andra är en skarpt genomborrande analys av det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land men i stället har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Göran Therborn spårar denna omvälvande utveckling tillbaka till 1980-talets brytningstid och sätter in den i en stram historisk och jämförande klassanalys.

Boken har redan fått mängder av uppmärksamhet i media och vi försöker hålla jämna steg och samla länkar på bokens sida här hos oss. Läs särskilt Göran Greiders recension i Aftonbladet. Läs också Daniel Suhonens och Göran Therborns gemensamma DN Debatt-artikel utifrån boken. Katalys och ABF har också tagit fram en studiehandledning till boken som ger ett praktiskt upplägg för de som vill ordna egna studiecirklar på den.

Här kan du provläsa bokens förord och inledning!

Till nyhetspost