Nya artiklar i tidskriften Arkiv

De första artiklarna vi släppt till årets första nummer av tidskriften Arkiv, nr 10 2019, analyserar trender utifrån det svenska riksdagsvalet 2018.

Göran Therborn tar sig an den svenska socialdemokratins kris i artikeln ”Solen går ner över svensk socialdemokrati”.

Björn Fryklund & Sigrid Saveljeff tittar å sin sida på hotet från högerpopulistiska partier i artikeln ”Det politiska etablissemangets strategier gentemot högerpopulistiska partier”.

Fler texter i nr 10 är på gång och kommer släppas löpande under våren, se www.tidskriftenarkiv.se.

Till nyhetspost

Klassisk klassforskning nu åter tillgänglig

Som en del av Arkiv förlags samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys projekt ”Klass i Sverige” återutger vi nu två mycket inflytelserika verk inom svensk klassforskning i faksimilutgåvor:

Göran Therborns Klasstrukturen i Sverige 1930–1980. Arbete, kapital, stat och patriarkat från 1981 och Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds Klassamhällets förändring från 1985.

Böckerna släpps både som fritt tillgängliga PDF:er (Klasstrukturen i Sverige 1930–1980 och Klassamhällets förändring) och som prissatta tryckta böcker.

Till nyhetspost

Reformism och utopism

Nu släpper vi statsvetaren Gunnar Hanssons nya bok om Ernst Wigforss och hans försök att utforma en vision för politiskt tänkande och handlande i syfte att skapa ett annat och bättre samhälle: Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid. 2011 gav vi ut Hanssons förra bok om Wigforss politiska idéer: Om samhällets omvandling. Wigforss och pragmatismens politiska filosofi.

Till nyhetspost

Kapitalet, överheten och alla vi andra

Snart har väl ingen missat att vi släppt världssociologen Göran Therborns första bok skriven på svenska sedan 1981: Kapitalet, överheten och alla vi andra är en skarpt genomborrande analys av det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land men i stället har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Göran Therborn spårar denna omvälvande utveckling tillbaka till 1980-talets brytningstid och sätter in den i en stram historisk och jämförande klassanalys.

Boken har redan fått mängder av uppmärksamhet i media och vi försöker hålla jämna steg och samla länkar på bokens sida här hos oss. Läs särskilt Göran Greiders recension i Aftonbladet. Läs också Daniel Suhonens och Göran Therborns gemensamma DN Debatt-artikel utifrån boken.

Här kan du provläsa bokens förord och inledning!

Till nyhetspost