Arkivs Kapitaletutgivning

Arkiv förlag är stolt utgivare av Karl Marx Kapitalet. År 2013 fick verket en nystart när vi gav vi ut den sjätte upplagan av första boken, Kapitalets produktionsprocess, och för närvarande arbetar vi på den tredje upplagan av andra boken, Kapitalets cirkulationsprocess.

I en nyskriven inledning till den nya upplagan av första boken ger Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet, en introduktion till verket och till Marx teori. Det är en vidareutveckling av resonemangen i hans inflytelserika studiehandledning Att studera Kapitalet från 1978 (då utgiven under efternamnet Dahlkvist). I samband med att vi gav ut första boken på nytt kunde vi även presentera denna efterfrågade bok i ny utgåva. Den nya inledningen finns även tillgänglig som särtryck för dem som inte vill köpa hela första boken igen.

Extramaterial:

Bo Gustafssons gamla inledning till Kapitalets första bok från första upplagan 1969, som hängde med fram till och med den femte upplagan, kan laddas ner här.

Den figur som i de tidigare utgåvorna av Att studera Kapitalet fanns hopvikt på bakre pärmens insida är i Arkivs nya utgåva sidbruten och infogad på sidorna 657–665. ”Teorin som figur” är en bilaga till kapitel II i bokens avslutning; menad att studeras tillsammans med texten i kapitel II:2 c när avslutningen läses. En version utan sidbrytningar finns även tillgänglig här.

Gå till