Arkivs Kapitaletutgivning

Arkiv förlag är stolt utgivare av Karl Marx Kapitalet i översättning av Ivan och Ruth Bohman.

År 2013 fick verket en nystart när vi gav vi ut den sjätte upplagan av första boken, Kapitalets produktionsprocess, i ny design. 2018 har vi släppt den tredje upplagan av andra boken, Kapitalets cirkulationsprocess, i samma stil, och för närvarande arbetar vi på den tredje upplagan av tredje boken, Den kapitalistiska produktionens totalprocess.

De nya upplagorna är försedda med nya inledningar:

Sjätte upplagan av första boken har en nyskriven inledning av Mats Lindberg, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet. Hans introduktion till verket och Marx teori är en vidareutveckling av resonemangen i hans inflytelserika studiehandledning Att studera Kapitalet från 1978 som nu finns i ny utgåva. Mats nya inledning finns även tillgänglig som särtryck för dem som inte vill köpa hela första boken igen.

Tredje upplagan av andra boken har en ny inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey, som skrivit flera uppmärksammade verk om kapitalismens utveckling och handledningar till både första och andra boken av Kapitalet.

Extramaterial:

Bo Gustafssons gamla inledning till Kapitalets första bok från första upplagan 1969, som hängde med fram till och med den femte upplagan, kan laddas ner här.

Den figur som i de tidigare utgåvorna av Att studera Kapitalet fanns hopvikt på bakre pärmens insida är i Arkivs nya utgåva sidbruten och infogad på sidorna 657–665. ”Teorin som figur” är en bilaga till kapitel II i bokens avslutning; menad att studeras tillsammans med texten i kapitel II:2 c när avslutningen läses. En version utan sidbrytningar finns även tillgänglig här.

Gå till Kapitaletutgivning