Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin

Andra boken. Kapitalets cirkulationsprocess

Utgivningsår
1985
ISBN
9789186070045
Sidor
488
Översättare
Bohman, Ivan

214 kr

Kapitalets första bok, Kapitalets produktionsprocess, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser.

Andra boken, Kapitalets cirkulationsprocess, handlar om kapitalismen som makroekonomiskt system och dess jämviktsbetingelser.

”En gång var Kapitalet sin tids främsta sammanfattande berättelse om moderniteten, kapitalismen och lönarbetet. Jag skulle vilja ställa frågan om Kapitalet i dag, trots all vår samhällsvetenskapliga teoriutveckling och alla våra framsteg i olika samhällsvetenskapliga discipliner, fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor.”
– Ur Mats Lindbergs inledning till sjätte upplagan av Kapitalets första bok 2013.