Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin

Första boken. Kapitalets produktionsprocess

Utgivningsår
2013
ISBN
9789179242527
Sidor
892
Översättare
Bohman, Ivan

242 kr

I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena globalt, och löntagarnas nya ställning och situation globalt, har dock påtagliga likheter med situationen i Europa under den framträngande industrialiseringen vid mitten av 1800-talet. Där och då författade Karl Marx sitt huvudarbete Das Kapital, ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia. Marx teori om kapitalismen som en historieförändrande och samhällsomformande institutionell struktur och dess tillhörande sociala relationer, där kapitalets vinstmotiv är den centrala drivkraften, har därmed fått en förnyad och paradoxal aktualitet.

I en nyskriven inledning till denna sjätte upplaga av Kapitalets första bok ger Mats Lindberg (tidigare Dahlkvist) en introduktion till verket och till Marx teori, en vidareutveckling av resonemangen i hans inflytelserika doktorsavhandling och studiehandledning Att studera Kapitalet.

Samtidigt med återutgivningen av Ivan Bohmans översättning av första boken ger Arkiv förlag även ut en ny utgåva av Att studera Kapitalet. Boken innehåller förklaringar till Marx begrepp kapitel för kapitel, samt flera hundra kommentarer till och korrigeringar av översättningen. Missa inte heller vårt Supplement till första boken där Mats Lindberg i detalj redogör för problemen med att översätta de centrala begreppen i Kapitalet.

”En gång var Kapitalet sin tids främsta sammanfattande berättelse om moderniteten, kapitalismen och lönarbetet. Jag skulle vilja ställa frågan om Kapitalet i dag, trots all vår samhällsvetenskapliga teoriutveckling och alla våra framsteg i olika samhällsvetenskapliga discipliner, fortfarande kanske är den mest heltäckande teorin om den moderna människans motsägelsefulla och institutionellt inbäddade livsvillkor.”
– Ur Mats Lindbergs inledning (inledningen finns även tillgänglig som särtryck).

Bo Gustafssons gamla inledning till Kapitalets första bok från första upplagan 1969, som hängde med fram till och med den femte upplagan, kan laddas ner här.