Category Archives: Startsidan

Kapitalets andra bok i ny upplaga

Nu finns Kapitalets andra bok, Kapitalets cirkulationsprocess, i ny upplaga med samma design som sjätte upplagan av första boken. Denna tredje upplaga av andra boken har försetts med en ny inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey.

Nya upplagor av Rosa Luxemburgs politiska texter

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen som fortsätter att fascinera. Nu återutger vi de två slutsålda delarna i vår utgivning av Rosa Luxemburgs politiska texter som ursprungligen gavs ut 1983: Masstrejk, parti och revolution och Reformpolitik och socialism.

Hjärnans plats i samhället

Modern neurovetenskap har fått en stor påverkan på samhället, inte bara genom medicinska behandlingar utan också vad gäller existentiella frågor som hur mänskligt medvetande kan definieras och när livet slutar och döden tar vid. Sådana kulturella och existentiella frågor behandlas i Kristofer Hansson & Markus Idvall (red.), Interpreting the brain in society. Cultural reflections on […]

Tidskriften Arkivs nummer 8

Tidskriften Arkivs nummer 8 (2017) är nu publicerat i sin helhet på www.tidskriftenarkiv.se och numret finns även att beställa som tryckt utgåva här från oss. Nytt är Risto Alapuros artikel ”Demonstrationer i Finland” och ett recensionsblock med recensioner av bl.a. Peter Kadhammars Vi som var så lyckliga, Victor Klemperers Revolutionsdagbok 1919 och Torbjörn Tännsjös Vänsterdocenten. […]

Ny illustrerad upplaga av Övervakning och straff

Nu har vi äntligen släppt den femte översedda och ombrutna upplagan av Michel Foucaults klassiska verk Övervakning och straff, den kanske mest inflytelserika i hans långa rad av civilisationskritiska undersökningar. Den nya upplagan innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan.