Röd tro

Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år

Utgivningsår
2023
ISBN
9789179243715
Sidor
716

298 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-boksutgåva, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
E-ISBN: 9789179243722
Beständig länk: https://doi.org/10.13068/9789179243722
PDF: 9789179243722.pdf

 

Socialismen är en politisk rörelse av världshistorisk betydelse. Med argument för bättre arbetsvillkor, jämlikhet och rättvisa har den tilltalat folk världen över i tvåhundra år. Men socialismen har också burit med sig nya idéer om konst, kultur och livsföring, drivkrafterna bakom moderna fenomen såsom avantgardistisk konst, folkbildning, fri kärlek, kvinnoemancipation, nudism, reformpedagogik och vetenskapstro. Genom socialismens, socialdemokratins, kommunismens och anarkismens spridning har dessa innovationer revolutionerat livet på hela vår jord.

Hittills har det saknats ett verk som berättar om de estetiska, etiska och existentiella frågor som har satt socialisternas hjärtan i brand. Om det som har gjort den politiska ideologin till djup övertygelse, till en tro för vilken tusentals människor till och med har offrat sina liv. Men vad för slags tro rör det sig om?

I Röd tro. Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år kartlägger religionshistorikern Stefan Arvidsson hur både socialister själva och rörelsens belackare och fiender liksom akademiska forskare har förstått relationen mellan de politiska övertygelserna och olika existentiella åskådningar. Efter att ha stiftat bekantskap med sekularismens uppkomst och dem som har menat att politik och livsåskådning är två vitt skilda sfärer, möter vi dem som istället hävdat att modern socialism i grund och botten är politisk kristendom, att den är något slags obskyr alternativreligion eller att den är en helt ny form av religion. Vi möter också dem som tvärtom förkunnat att socialismen måste gå hand i hand med humanistiska och ateistiska övertygelser, liksom dem som har hävdat att den bygger på solid vetenskaplig grund. Sist i boken tar sig författaren an den pockande frågan: Vem har rätt?

 

”’Röd tro’ är kort sagt en extatisk idéhistorisk studie av bästa märke. Trots att det är en bok på över 700 sidor har man inte tråkigt en sekund.”

– Ur Rasmus Landströms recension, ”Socialismen förmådde sätta hjärtan i brand” i Aftonbladet.

 

”Vem ska då läsa denna ganska omfångsrika bok? Ja, den som är intresserad av tros- och livsåskådningar har en läsfest framför sig och detsamma gäller den som har intresse för socialismens historia och praktik.”

– Ur Martin Kehlmeiers recension, ”I början fanns ordet” i Röda Rummet.

 

Läs även Joel Halldorf som recenserar i Expressen, ”Socialismen klarar sig inte utan Gud”, och lyssna när han samtalar med Patrik Hagman om boken i avsnitt 75 av Läsarpodden.